Σχήμα Γάμα, Ικανότητα στήριξης στην ουρά του

Διαθεσιμότητα: