Όροι για Επισκευές

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την NITECORE. Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που σας αξίζει, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις και σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς σε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθεί εγγύηση.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1. Παρέχουμε εγγύηση για τα προϊόντα μας για διάστημα έως και 5 χρόνια. Μέσα στην περίοδο της εγγύησης θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε ένα προϊόν NITECORE που έχει πάψει να λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα  για να δείτε τις περιόδους εγγύησης μεταξύ των προϊόντων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Προϊόντα φωτισμού χωρίς ενσωματωμένη μπαταρία 60 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Προϊόντα φωτισμού με ενσωματωμένη μπαταρία 24 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
NPS Series, NB Series 18 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Φορτιστές, μπαταρίες NL 12 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Μπαταρίες IMR/NI/INR 3 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα και τα εξαρτήματα που αναφέρονται παραπάνω.

2. Περιορισμένη εγγύηση εφόρου ζωής: Μετά την λήξη των αντίστοιχων περιόδων εγγύησης τους, όλα τα προϊόντα NITECORE θα λαμβάνουν υποστήριξη μέσω της περιορισμένης εγγύησης εφόρου ζωής. Ο τύπος αυτής της εγγύησης καλύπτει το κόστος εργασίας και συντήρησης με την εξαίρεση των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που θα χρειαστούν καθώς και οποιονδήποτε μεταφορικών.
Η NITECORE θα αντικαταστήσει τα χαλασμένα προϊόντα με αναβαθμισμένα προϊόντα της ίδιας σειράς ή με προϊόντα παρόμοιας απόδοσης σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν μπορεί να συμβεί έγκαιρα ή τα προϊόντα έχουν καταργηθεί ή για άλλους λόγους.

Λεπτομέρειες Εγγύησης

  1. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και διανομείς είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα που καλύπτεται από εγγύηση, ο πελάτης πρέπει να έρθει σε επαφή με τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα και να απαιτήσει την εκπλήρωση της  εγγύησης εφόσον όμως έχει αγοράσει το προϊόν τους από εξουσιοδοτημένο πωλητή, αντιπρόσωπο ή διανομέα.
  2. Η εγγύηση της NITECORE παρέχεται μόνο σε προϊόντα που έχουν αγοραστεί από εξουσιοδοτημένες πηγές. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα NITECORE.
  3. Μη εξουσιοδοτημένη επισκευή από τρίτο και οποιαδήποτε μετατροπή σε προϊόντα ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση της NITECORE.

Η Εγγύηση της NITECORE καθίσταται άκυρη όταν:

  1. Η κακή λειτουργία ή η ζημιά προκλήθηκε από πτώση από υπερβολικό ύψος ή από μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή ή ανακατασκευή.
  2. Η κακή λειτουργία ή η ζημιά προκλήθηκε από κακή λειτουργία, κακή αποθήκευση ή κακή συντήρηση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος).
  3. Η ζημιά προκλήθηκε από διαρροή των μπαταριών.
  4. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α.
  5. Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.

Σημειώσεις

  1. Εάν ένα προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε εμάς πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο RMA ( Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικού ) που θα το ζητήσετε από την υπηρεσία παροχής επισκευής service@nitecore.gr.
  2. Για να εξασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας, πρέπει να προμηθεύεστε τα προϊόντα NITECORE μόνο από εξουσιοδοτημένους εμπόρους, καταστήματα ή ηλεκτρονικά καταστήματα. Εάν το προϊόν έχει αγοραστεί από μη εξουσιοδοτημένο πωλητή ή αντιπρόσωπο τότε θα πρέπει να η επικοινωνία να γίνει κατευθείαν με το εργοστάσιο service@nitecore.com.

Δήλωση

Η εμφάνιση του προϊόντος δεν καλύπτεται από εγγύηση.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους όρους της NITECORE και σε άλλες λεπτομέρειες της υπηρεσίας εγγύησης τότε θα εφαρμοστούν οι όροι της NITECORE.

Η NITECORE έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα της ερμηνείας και της τροποποίησης των όρων αυτών.

Όλοι οι όροι τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανακοίνωση τους.

Για να εξασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας, η NITECORE σας προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς του προϊόντος για βοήθεια.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την χρήση των προϊόντων NITECORE, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή πωλητή στα παρακάτω στοιχεία:

Τηλ.: 2310540847, 2310536191

Fax.: 2310536195

E-mail: service@nitecore.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NITECORE απευθείας στα παρακάτω στοιχεία.

TEL.: +862083862000

FAX.: +862083882723

E-mail: service@nitecore.com

Ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε την NITECORE.