Ικανότητα στήρισξης στην ουρά του.

Διαθεσιμότητα: