Θέση 1η 8,4V ±1% , Θέση 2η 8,4V ±1%

Διαθεσιμότητα: