Έκδοση 110V: 110V~1,4A 60Hz, Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, 150W, 300W μέγα κύμα

Διαθεσιμότητα: