01-06-2018

Στο βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=MIt_3iHhgQg&t=4s , παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των φορτιστών NITECORE σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Τα πλεονεκτήματα αφορούν την ασφάλεια που προσφέρουν οι φορτιστές NITECORE με τα εξαιρετικά υλικά κατασκευής και την τεχνολογία των ηλεκτρονικών που χρησιμοποιούν.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο ελέγχονται τα παρακάτω:

1η Δοκιμή Επιβράδυνσης της Φλόγας 

Ανάφλεξη με φλόγα του φορτιστή και έλεγχος της ικανότητας του φορτιστή να μην επιτρέπει την συνέχιση της φλόγας μετά την απομάκρυνση της πηγής της φωτιάς.
Ο φορτιστής NITECORE:     Σταματά να φλέγεται μετά την απομάκρυνση της φωτιάς.
Ο φορτιστής της σύγκρισης: Συνεχίζει να φλέγεται μετά την απομάκρυνση της φωτιάς.

Αποτέλεσμα δοκιμής: 
- Ο φορτιστής NITECORE περνά την δοκιμασία διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του είναι επιβραδυντικά της φλόγας
- Ο συγκρινόμενος φορτιστής αποτυγχάνει και δεν περνά την δοκιμασία διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του δεν επιβραδύνουν την φλόγα.

 


 2η Δοκιμή Αντοχής σε Υψηλή Θερμοκρασία

Διαδικασία δοκιμής: Προθερμασμένος φούρνος αέρα στους 140° C . Τοποθέτηση των φορτιστών στον φούρνο αέρα για 3 ώρες και παρατήρηση για παραμόρφωση του φορτιστή.
NITECORE: Το εξωτερικό κέλυφος του φορτιστή, παραμένει σε καλή κατάσταση μετά από 3 ώρες στον φούρνο με υψηλή θερμοκρασία.
Φορτιστής σύγκρισης: Το εξωτερικό κέλυφος του φορτιστή έχει λιώσει μετά από 3 ώρες στον φούρνο με υψηλή θερμοκρασία

Αποτέλεσμα δοκιμής: 
- Ο φορτιστής NITECORE περνά την δοκιμασία διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του είναι ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία.
- Ο ΄συγκρινόμενος φορτιστής αποτυγχάνει και δεν περνά την δοκιμασία διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του δεν είναι ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία.

3η Δοκιμή αντοχής διηλεκτρικού (Διηλεκτρικός είναι αυτός που έχει μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα, που είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, που συμπεριφέρεται ως μονωτής)  

Διαδικασία δοκιμής: Χρησιμοποιούμε έναν δοκιμαστή υψηλής τάσης και εφαρμόζουμε 3750volt στον φορτιστή για 3 δευτερόλεπτα βραχυκυκλώνοντας τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου του φορτιστή .Στη συνέχεια ελέγχουμε αν το ρεύμα διαρροής είναι περισσότερο από 5mA.

Αποτέλεσμα δοκιμής:
- Ο φορτιστής NITECORE περνά την δοκιμασία.
- Ο συγκρινόμενος φορτιστής αποτυγχάνει μέσα σε 0,2 δευτερόλεπτα και δεν περνά την δοκιμασία.

Σκοπός της δοκιμασίας:
Στην καθημερινότητα μας, σε περίπτωση υψηλής τάσης, βραχυκυκλώματος ή ηλεκτρικής διαρροής, οι φορτιστές της NITECORE με την εξαιρετική απόδοση στην μόνωση τους, θα μπορούσαν να αντέξουν την υψηλή τάση των 3750 volt για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, προστατεύοντας τον καταναλωτή από ηλεκτροπληξία.
Σε αντίθεση ο συγκρινόμενος φορτιστής άντεξε την υψηλή τάση μόλις για 0,2 δευτερόλεπτα, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

4η Δοκιμή, Σύγκριση εσωτερικής κατασκευής

Αγώγιμη ράγα της NITECORE σε σύγκριση με Αγώγιμο Ελατήριο άλλου φορτιστή
Αποτέλεσμα σύγκρισης:
Οι φορτιστές της NITECORE χρησιμοποιούν αγώγιμη ράγα που μειώνει την απώλεια αγωγιμότητας, μειώνει την θερμότητα και μειώνει την αντίσταση τριβής ενώ σε αντίθεση ο συγκρινόμενος φορτιστής χρησιμοποιεί ένα αγώγιμο ελατήριο.

Λειτουργία φόρτισης DC-DC της NITECORE  σε σύγκριση με λειτουργία γραμμικής φόρτισης του ανταγωνισμού
Αποτέλεσμα σύγκρισης:
Οι φορτιστές NITECORE με λειτουργία φόρτισης DC-DC εξασφαλίζουν γρήγορη φόρτιση και ελαχιστοποιούν την απώλεια ενέργειας ενώ σε αντίθεση ο συγκρινόμενος φορτιστής δεν διαθέτει έξυπνο έλεγχο από μικροεπεξεργαστή.


 


Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

NITECORE_GR
http://www.nitecore.gr/
Info@vasilikos.com.gr