Μέθοδος γρήγορης φόρτισης (QC) : 1200mA*1 (Max),800mA * 2 (Max) Κανονική μέθοδος:1000mA * 1 (Max)

Διαθεσιμότητα: